Stop śmierci

STOP ŚMIERCI

Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Inicjatywa zawiązania Stowarzyszenia zrodziła się na kanwie działań prewencyjno – edukacyjnych przeprowadzonych w 2003 roku na terenie powiatu kościańskiego, które miały na celu podniesienie świadomości w społeczeństwie co do właściwego zachowania w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników. Aby nie zaprzepaścić idei działań dzięki ludziom, którym na sercu leży szeroko pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym zawiązał się Komitet Założycielski którego uwieńczeniem działań była rejestracja w 2004 roku naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „STOP ŚMIERCI”
64 – 000 Kościan ul. Wielichowska 43a,
tel. 65 511 41 35; 604430857
e-mail:  [email protected]
NIP 698-170-47-70
REGON 411537868
Nr Konta: Bank Spółdzielczy w Kościanie nr 74 8666 0004 0110 6891 2000 0001

Zarząd

Tomasz Dąbrowski – Prezes Stowarzyszenia

Krzysztof Klóskowski – Wiceprezes Stowarzyszenia

Janusz Sikora – Sekretarz Stowarzyszenia

Izabela Czerwińska – Skarbnik Stowarzyszenia

Paweł Turek – Członek Zarządu Stowarzyszenia

Adrian Tycner – Członek Zarządu Stowarzyszenia

 

Komisja Rewizyjna
Romuald Stelmaszyk – przewodniczący
Andrzej Smoczyk – zastępca przewodniczącego
Zbigniew Kraśner – członek komisji

Grupa Motocyklowa
Janusz Sikora – Prezydent Grupy Motocyklowej

  • Grupa Motocyklowa Stop śmierci
  • Polski Ruch Motocyklowy
  • Karta ICE - w nagłym wypadku!
  • Bieszczadzka Przystań Motocyklowa