Stop śmierci

STOP ŚMIERCI

Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

W ustawie „Prawo o ruchu drogowym” wprowadzono generalną zasadę, że dzieci przewożone w pojeździe samochodowym muszą być odpowiednio zabezpieczone. Ustawodawca przewidział dwie możliwości: fotelik ochronny lub inne urządzenie do przewożenia dzieci.

Dzieci poniżej lat 12 można przewozić z przodu tylko w fotelikach ochronnych.

Przepis ten dotyczy wszystkich pojazdów samochodowych, a nie tylko samochodów osobowych. Nawet tych pojazdów samochodowych, które nie są wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że na przednim siedzeniu nie można:
–  stosować innych niż foteliki urządzeń ochronnych (jest to możliwe na tylnych siedzeniach)
–  przewozić dziecka tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera.

Każde dziecko w wieku do 12 lat, które nie przekracza 150 cm wzrostu, musi być przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym (art. 39 ust.3 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”).

Ten przepis odnosi się do przewozu dzieci pojazdami samochodowymi wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa. Ustawa dopuszcza przewożenie dzieci bez zastosowania fotelików ochronnych lub innych urządzeń pojazdem, który zgodnie z przepisami o warunkach technicznych nie jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa ( np. przewożenie dzieci na tylnych siedzeniach samochodów Polski Fiat 126p, zarejestrowanych po raz pierwszy przed 30.06.1993 roku).

Dzieci starsze niż 12 lat lub wzrostu powyżej 150 cm, używają pasów bezpieczeństwa.

Wymóg stosowania fotelików lub innych urządzeń do przewożenia dziecka nie dotyczy dzieci przewożonych taksówką, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

Opracowano w Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie na podstawie informacji zaczerpniętych z biuletynów Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Infrastruktury oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  • Grupa Motocyklowa Stop śmierci
  • Polski Ruch Motocyklowy
  • Karta ICE - w nagłym wypadku!
  • Bieszczadzka Przystań Motocyklowa