Stop śmierci

STOP ŚMIERCI

Stowarzyszenie na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym

 • RSS
 • Delicious
 • Facebook
 • Twitter

Rady dla pieszych

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub z drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może iść jezdnią, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. Jakże nagminnie jest łamany ten przepis. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli nie stosują się do tych zaleceń i nawet po zmroku ( w warunkach zmniejszonej widoczności) wykazują zupełną beztroskę oraz brak dbałości o własne bezpieczeństwo.

Piesi idący jezdnią są zobowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. Przepis swoje, a życie swoje. Niby wszyscy wiedzą o poprawnym zachowaniu się, a jakże często widać „stadne” zachowanie pieszych na drodze.

W Kościanie zostały wyodrębnione tzw. „strefy zamieszkania”. Są one oznakowane znakami informacyjnymi. Warto przypomnieć, że w tych strefach pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Kierujący natomiast zobowiązani są do ustąpienia pierwszeństwa pieszym, poruszać się z prędkością do 20 km/h i parkować pojazdy tylko w miejscach wyznaczonych.

Pieszy przechodząc przez jezdnię jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdując się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Przechodzenie przez jezdnię jest dozwolone także poza przejściem pod warunkiem, że odległość do przejścia jest większa niż 100 metrów. Jeżeli w odległości mniejszej niż 100 metrów od przejścia znajduje się skrzyżowanie, to przechodzenie również jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Jednak pod warunkiem, że pieszy nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub utrudnienia tego ruchu. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Pieszemu zabrania się:

 • wchodzenia na jezdnię  bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściach dla pieszych i spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
 • przebiegania przez jezdnię,
 • chodzenia po torowisku,
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto,
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Pamiętajmy o tych podstawowych zasadach, a stosowanie się do nich pozwoli na bezpieczne korzystanie z dróg.

 • Grupa Motocyklowa Stop śmierci
 • Polski Ruch Motocyklowy
 • Karta ICE - w nagłym wypadku!
 • Bieszczadzka Przystań Motocyklowa